Par Iekšlietu ministrijas apbalvojumu „Miķeļa Valtera medaļa”