Par Sabiedrības konsultatīvās padomes izbraukuma sēdi