Par Iekšlietu ministrijas konkursu „Nededzini savu zemi!”