Ministru prezidents A.Kalvītis piedalās kūlas dedzināšanas novēršanas pasākumu apspriešanā