Par Kipras tieslietu un publiskās kārtības ministra vizīti Latvijā