Par tikšanos ar Krievijas prezidenta palīgu S.Jastržembski