Par Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības sabiedriski konsultatīvās padomes izbraukuma sēdi