Par iekšlietu un kultūras ministru vizīti Salaspilī