Par Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padomes sēdi