Par Iekšlietu ministrijas apbalvojuma „GODA ZĪME” pasniegšanu