Par Iekšlietu ministrijas Sabiedrības konsultatīvās padomes sanāksmi