Par zādzībām no valsts kultūras pieminekļiem un to apstākļu izmeklēšanu