Par policijas apmācības kapacitātes pilnveidošanas projekta noslēguma konferenci