Par iekšlietu ministra Ērika Jēkabsona tikšanos ar ASV vēstnieci Latvijā