Par Iekšlietu ministrijas kompleksa Gaujas ielā būvniecības uzsākšanu