Par Iekšlietu ministrijas dienestu disciplinārpraksi 2005. gada pirmajā pusgadā