Par Iekšlietu ministra uzrunu Valsts policijas pusgada atskaites sanāksmē