Par valsts sekretāra vietnieka konkursa atsaukšanu