Par darba samaksas fonda izlietojumu Valsts policijā