gerbonis Ministry of the Interior of the Republic of Latvia

Par darba samaksas fonda izlietojumu Valsts policijā