gerbonis Ministry of the Interior of the Republic of Latvia

Par neformālo ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmi