Par iekšlietu ministra Ērika Jēkabsona dalību Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru pad