Par tikšanos ar valsts drošībai nozīmīgu objektu vadītājiem