Par Latvijas un Krievijas vienošanās protokola parakstīšanu