Par kārtību, kādā Valsts robežsardzes aviācija kārto maksājumus par gaisa telpas izmantošanu