Par likumprojektu “Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statuss Latvijas Republikā”