Par Narkotiku kontroles un narkomānijas novēršanas koordinācijas padomes sēdi