Par iekšlietu ministra tikšanos ar IeM struktūrvienību vadītājiem