Par Iekšlietu ministrijas dienestu disciplinārpraksi 2005. gada deviņos mēnešos