Par Somijas iekšlietu ministra vizīti un starptautisko Robežu drošības semināru