Valsts robežsardzes koledžas direktoram piešķir ģenerāļa pakāpi