Par IeM Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības sabiedriski konsultatīvās padomes sanāksmi