Par Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijā