Par akcijas „Policists, kuram es uzticos” rezultātiem līdz 30.decembrim