Par vienreizēju kompensāciju Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbiniekiem ar speciālo dienest