Par grozījumiem Instrukcijā par Šengenas konvencijas finanšu programmu