Par Schengen Facility prioritātēm un finanšu līdzekļu sadalījumu prioritāšu īstenošanai