Akcijas „Policists, kuram es uzticos” rezultāti līdz 20. janvāra pēcpusdienai