Par amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas un disciplinārās atbildības likumu