Par Valsts robežsardzes elektroniskajā informācijas sistēmā iekļaujamās informācijas apjomu un tās i