Akcijas „Policists, kuram es uzticos” rezultāti līdz 27. janvāra pēcpusdienai