Par piedalīšanos policijas misijā Bosnijā-Hercegovinā