Akcijas „Policists, kuram es uzticos” rezultāti līdz 3. februāra pēcpusdienai