Par grozījumiem Noziedzības novēršanas padomes nolikumā