Pārrunās veicamos pasākumus kūlas dedzināšanas ierobežošanai