Vienosies par termiņiem sociālo parādu izmaksai IeM dienestu darbiniekiem