Ministru Kabinetā 11.aprīlī izskatītie Iekšlietu ministrijas sagatavotie normatīvie dokumenti