Atbalsta administratīvos sodus par pārkāpumiem ūdens satiksmē