Izstrādāta FADO informācijas sistēmas veidošanas, aktualizēšanas un izmantošanas kārtība