Piešķir līdzekļus kūlas ugunsgrēku radīto papildu izdevumu segšanai